POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Rozdział I – Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Fundacja Alchemia Zmiany, ul. Marii Konopnickiej 14, 05-410 Józefów, KRS: 0000877751, NIP: 9512512759, REGON: 387927381.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.
3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej,
e) wizerunek (jeśli dotyczy),
f) nazwa firmy – (jeśli dotyczy),
g) numer NIP – (jeśli dotyczy),
h) adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy).
4. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:
a) realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) zawierania i wykonania umowy darowizny dokonywanej przez osobę prywatną, przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
c) spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z ustalaniem i rozliczaniem umowy darowizny pod kątem wymogów podatkowych, a także dla potrzeb księgowości i dokumentacji podatkowej, przetwarzanie danych odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,
d) prowadzenia korespondencji, w tym komunikacji dotyczącej zapytań skierowanych do Administratora, rozwiązywania problemów związanych z wpłatą darowizny, potwierdzania realizacji zlecenia wpłaty darowizny oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
e) działań marketingu bezpośredniego, takich jak wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wysyłki newsletteru, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
f) innych form marketingu bezpośredniego, realizacji uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
g) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
nagrań video spotkań / sesji, po uprzednim wyrażeniu zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
h) bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
i) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) osoby upoważnione przez Administratora,
b) podmioty, których przetwarzania danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, lub jej zawarcia,
c) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
d) dostawcy usług elektronicznych,
e) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).
11. Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.
12. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: adam@sornek.pl.

Rozdział II – Polityka cookies
1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b) “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
d) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
e) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień po wcześniejszym wyrażeniu zgody oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.