relacje – klucz do szczęścia

Cykl warsztatów w MOK Józefów

Jesteśmy istotami społecznymi.
Co do zasady potrzebujemy relacji, by czuć się spełnionymi i potrzebnymi ludźmi, odczuwać pożądane emocje i stany psychofizyczne. Mamy to we krwi, w genach, dziedziczymy taką tendencję i potrzebę po przodkach.

Niektórzy mawiają, że największym czynnikiem wpływającym na stres człowieka, jest drugi człowiek – czyli relacja. Dotrzemy do źródła i przyczyn takiego stanu rzeczy.

Ten cykl warsztatów jest w pewnym sensie paradoksalny: zaczynamy od tyłu, by na końcu dotrzeć do tego co powinno być na samym początku, czyli do relacji z sobą.

Dlaczego tak? Bo z reguły dotarcie do relacji z sobą, wymaga przyjrzenia się innym relacjom. Uzdrawiając je, uzdrawiamy relację z sobą. Dlaczego od nich zaczynamy? Bo częstokroć przysłaniają, ukrywają potrzebę prawdziwej i szczerej relacji z sobą – relacje z innymi są sprzężone i połączone z relacją z sobą.

Właśnie dlatego to co powinno być pierwsze, w tym programie będzie ostatnie.
Nie oznacza to jednak, że jest najmniej ważne. Wręcz przeciwnie.
Zapraszam do cyklu „Relacje – klucz do szczęścia”.

▪️▪️▪️

Szczegóły cyklu:
Ilość spotkań – 8
Czas trwania spotkania: 120 min
Miejsce spotkań: Hydrofornia
Cena za spotkanie: 65 zł
Zapisy – warunkiem udziału jest zapis pod adresem: alchemiazmiany.pl/mok albo mailowo na adam@sornek.pl 

Spotkanie odbędzie się tylko wówczas, gdy na dany termin będzie zapisanych co najmniej 5 osób.
Zapłaty za spotkanie proszę dokonać przed spotkaniem, co jest warunkiem skutecznego zapisu. Formularz zapisu znajdziesz na dole strony.

▪️▪️▪️

Dobrze będzie gdy weźmiesz udział we wszystkich spotkaniach.
Warsztaty są powiązane, jednak udział w poprzednim wydarzeniu, nie warunkuje udziału w kolejnym. Nic się nie stanie, gdy zaczniesz w połowie. Możesz też przyjść na wybrane warsztaty.

▪️▪️▪️

A oto droga, przez którą Cię przeprowadzę w tym programie:

Spotkanie 1 – 16 wrzesień 15:00
Relacja z matką i kobietami

Spotkanie 2 – 21 października 15:00
Relacja z ojcem i mężczyznami

Spotkanie 3 – 25 listopada 15:00
Relacja z dzieckiem skrzywdzonym

Spotkanie 4 – 16 grudnia 15:00
Relacja z dzieckiem radosnym

Spotkanie 5 – 20 stycznia 15:00
Relacje w świecie dorosłych

Spotkanie 6 – 17 lutego 15:00
Relacja z sobą – twoje potrzeby

Spotkanie 7 – 23 marca 15:00
Relacja z sobą – twoje granice

Spotkanie 8 – 20 kwietnia 15:00
Relacja z sobą – odrodzenie (Twoje prawdzie self)

▪️▪️▪️

Jak trafić do Hydroforni?

Inwestycja: 65 zł za spotkanie 

Zapisy: